00421 905 276 689

Pre uchádzačov

Aké služby Vám - uchádzačom o zamestnanie ponúkame?

  • vyhľadáme Vám zamestnanie na základe Vašich parametrov a požiadaviek
  • pripravíme Vás na pohovor a skoordinujeme ho priamo v danej nemocnici
  • zabezpečíme Vám doprovod pri pohovore, pocestujeme s Vami
  • poskytneme Vám konzultácie k pracovnej zmluve a konkrétne tipy, ktoré Vám uľahčia integráciu v danej krajine
  • pomôžeme Vám pri vybavení komplikovaných povolení pre prácu a výkon povolania a taktiež s vyhľadaním ubytovania
Využite naše bezplatné služby k Vašej spokojnosti!