00421 905 276 689

Práca v nemecku

Práca pre lekárov - Často kladené otázky
1. O akých lekárov je v Nemecku najväčší záujem?
Nemecké zdravotníctvo potrebuje v sučasnosti predovšetkým sekundarných lekárov a špecialistov týchto odborov – interná medicína, anesteziológia/intenzívna starostlivosť, neurológia, rádiológia, chirurgia (všeobecná, viscerálna, cievna, hrudníková, úrazová/ortopédia), gynekológia/pôrodníctvo, urológia, ORL, patológia, paliatívna medicína, pediatria, psychiatria, psychosomatická medicína.
2. Je záujem i o čerstvých absolventov medicíny bez praxe?
Áno.
3. Aká úroveň nemeckého jazyka sa vyžaduje?
Aspoň dobrá znalosť. (tzn. - schopnosť dohovoriť sa na pohovore s primárom oddelenia). Znalosť odbornej medicínskej nemčiny nie je na začiatok nutná. Odporúčame Vám jazykový kurz v Goetheho inštitúte a certifikát B2 pre získanie aprobácie a pracovného povolenia.
4. Ako dlho trvá vyhľadanie vhodného pracovného miesta?
Prácu začíname hľadať po registrácií sa personálnym profilom. (Nepodceňujte prosím Vašu registráciu. Snažte sa CV vyplniť čo najdôkladnejšie a prezentovať sa dobrou fotografiou!). Doba vyhľadania vhodného pracovného miesta je individuálna. Závisí to od špecializácie, či ste atestovaný lekár, lekár v predatestačnej príprave alebo absolvent LF. Pre kandidátov žiadaných špecializácii sme schopní v priebehu 2-4 týždňov vyhľadať vhodné pracovné miesto a vycestovať s nimi na pohovor.

Ostatným kandidátom odporúčame zdokonaľovať sa naďalej v nemeckom jazyku a zbierať pracovné skúsenosti, aby zvýšili svoje šance, získať zaujímavé pracovné miesto v Nemecku.
5. Ako získam vzorový personálny profil?
Po odoslaní vyplneného registračného formulára (dotazníka) Vám obratom pošleme CV (vzor životopisu) v elektronickej podobe /e-mail/. Vy ho následne vyplníte a prepošlete späť na našu e-mail adresu.
6. Ako dlho trvá vybavenie pracovného povolenia pre prácu lekára v Nemecku a kto to vybavuje?
Vybavenie všetkých dokumentov trvá ca. 2 mesiace. Udelenie aprobácie a pracovného povolenia trvá ďalšie ca. 1-2 mesiace od odoslania podkladov do Nemecka na príslušné Regierungspräsidium alebo Landesdirektion. Závisí to aj od spolkovej krajiny v ktorej chcete pracovať.
Povolenia si vybavujete sami, my Vám poskytneme potrebné inštrukcie a informácie, kde a ako musíte dokumenty získať. V prípade komplikácií alebo nejasností sa Vám budeme snažiť pomôcť.
7. Ktoré dokumenty si môžem pripraviť už teraz?
- vysokoškolský diplom a vysvedčenie – apostilovať na ministerstve školstva, urobiť si kópiu a tú dať overiť notárovi. (u slovenských lekárov).
- potvrdenie, že vzdelanie (preukazované originálom lekárskeho diplomu) je kompatibilné s nariadením Rady 2005/36/ES. Potvrdenie vydáva Ministerstvo zdravotníctva príslušnej krajiny.
8. Aká je výška mesačného platu?
Asistenzarzt zarobí na začiatku svojej činnosti ca. 3.500 - 3.700 € brutto. K tomu sa pripočíta ešte 800 až 1000 € brutto za 5-7 služieb.

Facharzt zarobí na začiatku ca. 3.800 až 4.300 € brutto, záleží to od skúsenosti. K tomu 1000 - 1200 € brutto za služby.

Taktiež výšku platu ovplyvňuje vek, rodinný stav a počet detí. Tieto sumy sú len orientačné. Výšku mesačného platu presne vypočíta personálny pracovník danej nemocnice podľa TV-Ärzte/VKA.
9. Kedy môžem začať slúžiť?
Najskôr po mesiaci práce v Nemecku. Záleží na konkrétnej nemocnici, niekedy aj neskôr po 2 až 3 mesiacoch.
10. Ako dlho trvá skúšobná doba?
6 mesiacov
11. Poskytuje príp. pomôže nemocnica s vybavením ubytovania?
Nemocnice často disponujú vlastnými malými bytmi, ktoré prenajímajú lekárom za výhodné ceny. V prípade, že nemajú voľné byty k dispozícií, personálny pracovník danej nemocnice Vám pomôže s vyhľadaním bytu v blízkosti nemocnice. Nájomné za 2-izbový byt stojí okolo 300 – 400 eur.
12. Je získaná atestácia na Slovensku/v Českej republike akceptovaná v Nemecku?
Áno. Vstupom krajiny do EU sa atestácia v Nemecku uznáva. O uznanie špecializácie si zažiadate po nástupe v nemocnici na príslušnej lekárskej komore danej spolkovej krajiny.
Uznanie špecializácie trvá ca. 6-8 mesiacov.
13. Akým spôsobom sa na pohovor v Nemecku môžem dostaviť?
Môžete sa dopraviť sám/a do Nemecka alebo Vás vyzdvihne zástupca našej personálnej agentúry a spolu s ním pocestujete na pohovor do nemocnice.
14. Ako dlho trvá personálny pohovor, ako prebieha a kto sa pohovoru zúčastňuje?
Pohovor trvá približne 45 min. Zúčastňujú sa ho: kandidát – lekár, primár príslušného oddelenia, resp. zástupca primára, personálny pracovník a zástupca agentúry. Ide o pohovor v NJ, kde nie sú testované odborné vedomosti kandidáta. Ide skôr o vzájomné zoznámenie sa, posúdenie úrovne znalosti NJ, návštevu nemocnice/oddelenia o ktoré má lekár záujem/. Po ústnom pohovore nasleduje prehliadka daného oddelenia.
15. Na aké dlhé obdobie sa podpisuje pracovná zmluva s nemocnicou v Nemecku?
Pracovná zmluva sa vystavuje najčastejšie na 3 roky. Po jej uplynutí sa jednoducho predlžuje.
16. O aké nemocnice v Nemecku ide?
Ide o štátne a súkromné nemocnice alebo o väčšie nemocničné koncerny s viacerými klinikami.
17. Do akých miest dokážeme prácu sprostredkovať?
Prácu vieme sprostredkovať väčšinou do menších miest (20-40 tis. obyvateľov) v spolkových krajinách bývalého východného Nemecka, ale aj v západnom Nemecku.
18. Je možné prísť do Nemecka i s rodinou?
Samozrejme.
19. Poskytujú nemocnice kurzy NJ?
Personálni pracovníci Vám radi poskytnú kontakty na vzdelávacie inštitúty, jazykové školy, príp. súkromných lektorov NJ.
20. Platí sa niečo agentúre za sprostredkovanie pred alebo po sprostredkovaní zamestnania?
Nie, služby agentúry sú pre kandidátov bezplatné.